fbpx Przed wyjazdem | Mediusz Biuro podróży Przejdź do treści

Przed wyjazdem

Jak rezerwować

I. REZERWACJA IMPREZ JEDNODNIOWYCH

Rezerwacji na organizowane przez nas imprezy można dokonywać przez naszą stronę internetową: www.mediusz-wyprawy.pl  

Do wyjazdu dzieli Cię jedynie kilka krótkich kroków.

KROK 1.   WYBIERASZ WYCIECZKĘ

W przypadku jakichkolwiek pytań do wybranej oferty skontaktuj się z nami mailowo lub telefonicznie. 

KROK 2.   REZERWUJESZ WYBRANĄ OFERTĘ

Wejdź na stronę z opisem wybranej wycieczki i otwórz formularz rezerwacji klikając w przycisk „rezerwuj”. Wypełnij niezbędne pola zgodnie z kolejnymi krokami i wskazówkami.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy automatycznie dotrze do naszego biura.

KROK 3.   DOKONUJESZ WPŁATY NA KONTO

Przelew powinien być zrealizowany najszybciej jak to możliwe, bo to od niego zależy cena i miejsce na liście głównej.

Kwotę, jaka winna być wpłacona, znajdziesz w programie rezerwowanej imprezy. Jest ona zależna od terminu wpłaty i wybranej opcji transportu (transport własny lub transport z firmą Mediusz). Cena promocyjna to ta uiszczona max do 4 dni przed wyjazdem. Jeśli np. nie udało Ci się dokonać wpłaty do wtorku przed sobotnim wyjazdem to pamiętaj, że obowiązuje Cię cena regularna imprezy.

DANE DO PRZELEWU

Alior Bank S.A. 61 2490 0005 0000 4530 7639 7348

Tytuł przelewu: imię i nazwisko / nazwa imprezy / data imprezy

Odbiorca:
Mediusz s.c.
ul. Bandtkiego 19
30-129 Kraków

KROK 4.   Przesłanie POTWIERDZENIA PRZELEWU

Po dokonaniu wpłaty prosimy przesłać potwierdzenie przelewu na mail: wyprawy@mediusz.pl

KROK 5.   OTRZYMUJESZ OSTATECZNE POTWIERDZENIE REZERWACJI

Po dokonaniu wpłaty przez Ciebie (przesłaniu do biura potwierdzenia przelewu lub wpływie na konto firmy Mediusz) niezwłocznie potwierdzimy twoją rezerwację e-mailem i poinformujemy o zapisaniu na listę główną lub rezerwową (w przypadku zajęcia wszystkich miejsc na dany wyjazd).

Po potwierdzeniu rezerwacji jesteśmy w kontakcie z Tobą i na bieżąco przekazujemy wszelkie dodatkowe informacje związane z przygotowaniami do wycieczki.

Jeżeli zostaliście zapisani na listę rezerwową, a miejsca na liście głównej na wyjazd się nie zwolnią, zwrócimy Wam opłatę za wycieczkę na podane konto lub przeksięgujemy na inny wyjazd zgodnie z Waszą decyzją.

W przypadku nieodnotowania wpłaty lub braku potwierdzenia przelewu na dzień przed wyjazdem Twoja wstępna rezerwacja zostaje anulowana.

KROK 6. Udział w imprezie wg programu

WAŻNE

PROSIMY O NIEPRZYCHODZENIE NA MIEJSCE ZBIÓRKI BEZ OTRZYMANIA MAILOWEGO POTWIERDZENIA, ŻE JESTEŚCIE PAŃSTWO NA LIŚCIE UCZESTNIKÓW WYCIECZKI.

DYSPONUJEMY OGRANICZONĄ ILOŚCIĄ MIEJSC W BUSACH I OSOBY DODATKOWE PO PROSTU SIĘ NIE ZMIESZCZĄ.

UWAGA! Program, jak i kolejność wycieczek może ulec zmianie w zależności od warunków atmosferycznych i sił uczestników. Decyzja o wyborze i zmianach tras oraz kolejności wycieczek, należy wyłącznie do przewodników.

 

II. REZERWACJA IMPREZ WIELODNIOWYCH

Rezerwacji na organizowane przez nas imprezy turystyczne można dokonywać przez naszą stronę internetową: www.mediusz-wyprawy.pl

Do wyjazdu dzieli Cię jedynie kilka krótkich kroków:

KROK 1.   WYBIERASZ WYCIECZKĘ

Pełną ofertę znajdziesz po kliknięciu w pole OFERTA w menu. W przypadku jakichkolwiek pytań do wybranej oferty skontaktuj się z nami mailowo lub telefonicznie.

KROK 2.   WSTĘPNIE REZERWUJESZ WYBRANĄ OFERTĘ

Wejdź na stronę z opisem wybranej wycieczki i otwórz formularz rezerwacji klikając w przycisk „rezerwuj”. Wypełnij niezbędne pola zgodnie z kolejnymi krokami i wskazówkami.

Poprzez formularz rezerwacji otrzymamy Twoje podstawowe dane do przygotowania dokumentów. Jednak przesłanie formularza nie jest jeszcze gwarancją udziału w imprezie (czyli nie jest to zawarcie umowy w świetle kodeksu cywilnego). Z drugiej strony przesłanie formularza nie zobowiązuje Ciebie do ponoszenia jakichkolwiek kosztów. Wypełniony formularz zgłoszeniowy automatycznie dotrze do naszego biura, odpowiemy na ewentualne pytania a przede wszystkim pomożemy w załatwieniu dalszych formalności.

KROK 3.   OTRZYMUJESZ POTWIERDZENIE REZERWACJI ORAZ UMOWĘ I DALSZE INFORMACJE

Sprawdzimy dla Ciebie dostępność miejsc na konkretną imprezę turystyczną. Następnie otrzymasz e-maila zawierającego:
a) potwierdzenie rezerwacji
b) umowę z warunkami uczestnictwa i informacją o wysokości, terminie i sposobie wpłat

KROK 4.   ODSYŁASZ MAILEM SKAN WYPEŁNIONEJ I PODPISANEJ UMOWY I WPŁACASZ ZALICZKĘ

Odesłanie skanu podpisanej umowy (na adres wyprawy@mediusz.pl) i wpłata zaliczki na konto i w terminie wskazanym w umowie to warunki niezbędne do skutecznego zawarcia umowy imprezy turystycznej. Skan umowy przesyłasz do nas w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania od nas umowy. Po upływie tego terminu Twoja rezerwacja zostaje anulowana.

Pierwszą ratę oraz kolejne wpłaty możesz dokonać przelewem lub przekazem pocztowym na konto firmy:
Alior Bank SA, nr konta bankowego: PL 61 2490 0005 0000 4530 7639 7348
SWIFT: ALBPPLPW

odbiorca:
Mediusz
ul. Bandtkiego 19
30-129 Kraków

tytuł przelewu: Wpisujesz imię i nazwisko uczestnika oraz nazwę i termin imprezy turystycznej, np. „Jan Kowalski KAZBEK - górska przygoda 08.07-16.07.2022”

KROK 5.  OTRZYMUJESZ POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY IMPREZY TURYSTYCZNEJ - SKAN PODPISANEJ PRZEZ NAS UMOWY I DODATKOWE INFORMACJE

Po potwierdzeniu wpłaty niezwłocznie otrzymujesz mailem potwierdzenie zawarcia umowy imprezy turystycznej - skan podpisanej przez nas umowy.

Jesteśmy w stałym kontakcie z Tobą i na bieżąco przekazujemy wszelkie dodatkowe informacje związane z przygotowaniami do imprezy turystycznej.

 

Twoje bezpieczeństwo

KWESTIE EPIDEMIOLOGICZNE ZOSTANĄ UZUPEŁNIONE WG OBOWIAZUJĄCYCH KRYTERIÓW

Jedną z podstawowych cech organizowanych przez nas wyjazdów i wypraw jest bezpieczeństwo. Nie proponujemy Państwu tzw. „wyjazdu partnerskiego”, gdzie poza logistyką każdy uczestnik w zasadzie może liczyć tylko na siebie – doświadczenie naszych przewodników i instruktorów oraz obowiązujące nas sztywne reguły (ilość uczestników, sprzęt, zasady asekuracji, itp.) gwarantują, że wyjazd nie zamieni się w „rosyjską ruletkę”.

Ponadto nasze biuro posiada Certyfikat AXA, przedłożony w Urzędzie Marszałkowskim w Krakowie, gwarantujący wykonanie zobowiązań z tytułu świadczonych usług turystycznych.

Każdy uczestnik naszego wyjazdu objęty jest ubezpieczeniem KL, NNW, BP, natomiast uczestnicy wypraw górskich dodatkowo otrzymują ubezpieczenie z kosztami ratownictwa.

Pomimo tych twardych zasad bezpieczeństwa, które przestrzegamy nasze wyjazdy cechuje świetna, przyjacielska atmosfera, która powoduje, że wielu uczestników poprzednich wyjazdów i wypraw znowu decyduje się na wyjazd z nami.

 

WARUNKI UBEZPIECZENIA

Warunki Ogólne Ubezpieczenia - pobierz (pdf)

ORGANIZATOR WYJAZDU GWARANTUJE W CENIE IMPREZY NASTĘPUJĄCE UBEZPIECZENIE:

AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.

a. dla imprez odbywających się w Europie

 • KL koszty leczenia i natychmiastowej pomocy assistance: 20 000 EUR,
 • Koszty ratownictwa podlimit KL 5000 EUR (w dniach aktywności typu trekking, wspinaczka, jazda na nartach),
 • NNW następstwa nieszczęśliwych wypadków: 2000 EUR,
 • BP bagaż podróżny: 200 EUR.

b. dla imprez odbywających się poza Europą

 • KL koszty leczenia i natychmiastowej pomocy assistance: 30 000 EUR,
 • Koszty ratownictwa podlimit KL 5000 EUR (w dniach aktywności typu trekking, wspinaczka, jazda na nartach),
 • NNW następstwa nieszczęśliwych wypadków: 4000 EUR,
 • BP bagaż podróżny: 400 EUR.

 

Dodatkowo istnieje możliwość wykupienia ubezpieczenia od:

1. Kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej w wysokości:

- 100% kosztów imprezy – 2,8% ceny imprezy

Opcja ta jest możliwa tylko i wyłącznie w chwili podpisania umowy.

2. Następstw chorób przewlekłych i nowotworowych.

- 100% kosztów imprezy – 2,8% ceny imprezy

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

I. ZAWARCIE UMOWY

1. Przed zawarciem umowy o udziale w imprezie uczestnik winien zapoznać się z warunkami uczestnictwa oraz programem imprezy, które są integralną częścią umowy.

2. Zawarcie umowy następuje przez podpisanie druku „ZGŁOSZENIE - UMOWA” zwanego dalej zgłoszeniem. Od osób niepełnoletnich wyjeżdżających bez opiekunów wymagana jest zgoda opiekunów na udział w imprezie.

3. Uczestnikiem imprezy jest podpisujący oraz osoby objęte zgłoszeniem, za które podpisujący bierze odpowiedzialność.

4. W chwili podpisania zgłoszenia uczestnik wpłaca pierwszą część należności w wysokości 30% ceny imprezy na nasze konto :

Numer konta:       Alior Bank SA 61 2490 0005 0000 4530 7639 7348

5. Niedokonanie w terminie pozostałych wpłat lub niedostarczenie wymaganych dokumentów czy informacji powoduje skreślenie z listy uczestników na warunkach rezygnacji z winy uczestnika.

6. Uczestnik ma obowiązek poinformować biuro o zmianach danych osobowych w takim terminie przed rozpoczęciem imprezy, by możliwe było załatwienie koniecznych formalności. Uczestnik ma prawo do przeniesienia swoich uprawnień na osobę spełniającą warunki udziału w imprezie i przejęciu przez tę osobę obowiązków wynikających z umowy do 7 dni przed rozpoczęciem imprezy. Uczestnik lub osoba na którą uczestnik przeniósł swoje uprawnienia ponosi koszty związane z konieczną zmianą danych w bilecie lotniczym .

7. Biuro zastrzega sobie możliwość zmiany terminów, trasy, ceny lub odwołania imprezy z przyczyn niezależnych od Biura (decyzje władz, siła wyższa) w takiej sytuacji organizator zawiadamia klienta a klient powinien niezwłocznie zawiadomić organizatora czy przyjmuje proponowaną zmianę albo odstępuje od umowy za natychmiastowym zwrotem wniesionych świadczeń i bez obowiązku zapłaty kary umownej. Cena może być podwyższona nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem imprezy. Podwyższenie ceny może być spowodowane:

a. wzrostem kosztów transportu

b. wzrostem podatków lub opłat należnych za usługi lotniskowe, portowe

c. wzrostem kursów walut

8. Brak odpowiedzi do 5 dni od dnia powiadomienia o zmianach uważany będzie za potwierdzenie przyjęcia nowych warunków.

9. Biuro zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy z powodu braku minimalnej liczby uczestników.

II. REZYGNACJA Z IMPREZY

1. Rezygnacja z imprezy winna nastąpić w formie pisemnej. Za datę rezygnacji przyjmuje się dzień jej wpływu do Biura.

2. Rezygnacja bez potrąceń następuje w przypadkach:

a. odwołania imprezy przez organizatora lub nie przyjęcia nowej propozycji

b. nie przyjęcia zmian w ciągu 5 dni po poinformowaniu o nich uczestnika

3. W razie nie odbycia się imprezy lub nie wzięcia przez uczestnika udziału z winy Biura, zwraca się uczestnikowi pełną wpłatę (bez odsetek) oraz inne udokumentowane koszty związane z przybyciem na miejsce zbiórki.

4. W pozostałych przypadkach rezygnacji bez względu na jej przyczyny Biuro  zwróci uczestnikowi poniesione wpłaty na imprezę pomniejszone o koszty już poniesione na organizację tej imprezy. Biuro podaje informacyjnie, że ukształtowane historycznie średnie koszty potrąceń – względem całkowitej wartości zawartej umowy – kształtują się następująco:

- do 40 dni przed imprezą opłatę manipulacyjną w wysokości 50 zł

- 39 - 30 dni – do 25% ceny imprezy

- 29 - 15 dni - do 50% ceny imprezy

- 14 - 7 dni – do 75% ceny imprezy

- na 6 dni przed datą wyjazdu i mniej – do 90% ceny imprezy.

5. Zastosowane przy rezygnacji potrącenia następują niezależnie od daty zawarcia umowy.

6. W przypadku rezygnacji przez klienta biuro nie dokonuje zwrotu pieniędzy za bilet lotniczy.

7. Biuro informuje o możliwości wykupienia dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji, dostępnego za dodatkową opłatą. Pełna treść warunków dotyczących ubezpieczenia kosztów rezygnacji z imprezy zawarta jest w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia dostępnych na stronie internetowej www.mediusz-wyprawy.pl w zakładce: Przed wyjazdem​​​​​​​

III. REALIZACJA IMPREZY

1. Uczestnik zobowiązany jest do posiadania aktualnie obowiązujących niezbędnych dokumentów przy przekroczeniu granicy RP i granic innych państw przez które przejeżdża i do których się udaje.

2. Uczestnik powinien przed wyjazdem dla własnego dobra zapoznać się z aktualnymi przepisami celno-dewizowymi obowiązującymi w RP oraz państwach przez które przejeżdża i do których się udaje https://www.gov.pl/web/dyplomacja. Biuro udzieli w tym zakresie nieodzownej pomocy.

3. Uczestnik wyjeżdżający na imprezę zobowiązany jest posiadać na miejscu zbiórki dokumenty uprawniające do wyjazdu (paszport z ważną wizą w przypadku konieczności jej posiadania, ewentualnie wymagane zaświadczenia lekarskie, dowody wpłat).

4. Informacje dotyczące ubezpieczenia uczestników zawarte są w programach imprez.

5. Jeżeli z przyczyn niezależnych od biura następują zmiany programu imprezy w trakcie jej trwania biuro zobowiązane jest do zapewnienia świadczeń zastępczych.

6. Biuro odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług turystycznych, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie: działaniem lub zaniechaniem klienta; działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonaniu usług przewidzianych w umowie; jeśli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć albo uniknąć; niezgodność została spowodowana nieuniknionymi i nadzwyczajnymi okolicznościami.​​​​​​​

7. Biuro nie dokonuje zwrotu wartości świadczeń, które nie zostały wykorzystane z przyczyn leżących po stronie uczestnika (np. spóźnienie się na miejsce zbiórki, awaria własnego środka transportu, nieprzestrzeganie przepisów celno-dewizowych itp.).

8. W przypadku przerwania podróży lub skrócenia pobytu z przyczyn leżących po stronie uczestnika lub jeżeli władze graniczne nie wydadzą zezwolenia na wjazd równowartość niewykorzystanych świadczeń nie będzie zwracana. Uczestnik może zawrzeć umowę ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z udziału w imprezie lub przerwania podróży.

9. Uczestnicy imprezy zobowiązani są do pokrycia strat lub zniszczeń powstałych z ich winy w trakcie trwania imprezy. Za szkody wyrządzone przez osobę niepełnoletnią odpowiadają jej ustawowi opiekunowie. Uczestnik winien pokryć szkodę na miejscu jej wyrządzenia.

10. Sprawny przebieg imprezy zapewnia stosowanie się do zaleceń pilota wycieczki, przestrzeganie punktualności oraz informowanie pilota o zamiarze oddalenia się od grupy.

Informacje dotyczące ubezpieczenia uczestników zawarte są w programach imprez.

11. Uczestnik imprezy wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Biuro swojego wizerunku utrwalonego jako zdjęcia lub zapis wideo w trakcie imprezy.

12. Uczestnik imprezy zgadza się na nieodpłatne wykorzystanie przez Biuro zdjęć i materiałów video zrobionych przez siebie i dostarczonych do Biura, w szczególności do zamieszczania i publikowania na stronach internetowych Biura, materiałach promocyjnych, w katalogach z ofertą oraz profilach social media Biura.

13.Jeżeli uczestnik nie wyraża zgody na powyższe to musi o tym pisemnie poinformować Biuro, przed rozpoczęciem imprezy.

IV. UBEZPIECZENIA

BIURO GWARANTUJE W CENIE IMPREZY NASTĘPUJĄCE UBEZPIECZENIE:

AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. TRAVEL:

a. dla imprez odbywających się w Europie

- KL koszty leczenia i natychmiastowej pomocy assistance: 20 000 EUR,

-Koszty ratownictwa podlimit KL 5000 EUR (w dniach aktywności typu trekking, wspinaczka, jazda na nartach),

- NNW następstwa nieszczęśliwych wypadków : 2000 EUR,

-BP bagaż podróżny: 200 EUR.

b. dla imprez odbywających się poza Europą

- KL koszty leczenia i natychmiastowej pomocy assistance: 30 000 EUR,

- Koszty ratownictwa podlimit KL 5000 EUR (w dniach aktywności typu trekking, wspinaczka, jazda na nartach),

- NNW następstwa nieszczęśliwych wypadków : 4000 EUR,

- BP bagaż podróżny: 400 EUR.

V. REKLAMACJE

1. Reklamacje świadczeń podczas trwania imprezy należy zgłaszać na miejscu pilotowi lub rezydentowi biura a w razie jego braku w recepcji hotelu (ośrodka) lub przedstawicielowi kontrahenta. Reklamacje powinny być odnotowane na voucherze (lub na piśmie).

2. Reklamacje mogą być wnoszone nie później jednak niż do 30 dni od daty zakończenia imprezy. Wymagana jest forma pisemna wniesionej reklamacji.

3. Biuro ma obowiązek odpowiedzieć na reklamację w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania.

4. Biuro dokonuje zwrotu części lub całości wpłaty w ciągu 14 dni od daty rezygnacji lub uznania reklamacji. Od zwracanych kwot nie przysługują odsetki.

5. W sprawach nie uregulowanych warunkami uczestnictwa mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o Usługach Turystycznych z dnia 29.08.1997 r. o usługach turystycznych oraz przepisy o ochronie konsumenta.

6. Wszelkie spory prawne wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane polubownie, a w razie braku porozumienia mają zastosowanie przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego.

VI.GWARANCJE UBEZPIECZENIOWE

MEDIUSZ SC posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej organizatora turystyki wydane przez AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.: gwarancja ubezpieczeniowa nr 06.253.322

VII. DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORA TURYSTYKI prowadzona jest na podstawie ZAŚWIADCZENIA o wpisie do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa Małopolskiego nr Z/30/2008

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Przetwarzanie danych

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).W związku z tym pragniemy poinformować o przetwarzaniu Państwa danych oraz zasadach, na jakich będzie odbywało od dnia 25 maja 2018 roku.

Jakie dane przetwarzamy

Przetwarzanie danych osobowych to operacje wykonywane na danych osobowych, a zwłaszcza zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie danych. Pozyskujemy następujące kategorie Państwa danych osobowych jak: dane teleadresowe oraz seria i numer dowodu tożsamości/paszportu.

Administratorem danych osobowych jest:

MEDIUSZ S.C. J.PURCHLA, A.GRZECHYNKA, P. REGUŁA

UL. BANDTKIEGO 19

30-129 KRAKÓW

tel. 126381581, e-mail: wyprawy@mediusz.pl

Dlaczego chcemy przetwarzać dane?

Państwa dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem umowy/wypełnionym formularzem jak i w trakcie wykonania umowy, będą przetwarzane w następujących celach:

 • realizacji usług turystycznych
 • prowadzenia działań marketingowych
 • rozpatrywanie wniosków.

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Zgodę na przetwarzanie danych można ją wycofać w dowolnym momencie z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem. Wycofać zgodę można poprzez kontakt z nami.

Komu możemy przekazać dane?

Państwa dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym dane w związku ze zleconymi przez nas usługami, do Touroperatorów, którzy będą realizować rezerwacje o oraz podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Państwa dane mogą być przekazane również do państw trzecich na potrzeby realizacji umowy.

Jakie mają Państwo prawa w stosunku do swoich danych?

Mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Zgoda jest niezależna od czasu w jakim Państwo korzystacie z usług, obowiązuje do jej odwołania. Udzielenie zgód oznacza możliwość otrzymywania dostosowanych do Państwa potrzeb informacji marketingowych i ofert dotyczących produktów i świadczonych usług na podany adres e-mail lub numer telefonu, jak również uprawnia do kontaktów telefonicznych.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Państwa danych?

Każde przetwarzanie Państwa danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w celu świadczenia usług jest niezbędność do wykonania umów lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy. Dodatkowo podstawą prawną jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. takich jak udzielenie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski. W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Polecamy

 1. mała grupa!
Jagnięcy Szczyt
wycieczka górska

weekendowe

Słowacja

Jagnięcy Szczyt 2230 m n.p.m.

sprawdź

 1. mała grupa!
Orla Perć Tatr Zachodnich
wycieczka górska

weekendowe

Słowacja

Orla Perć Tatr Zachodnich

sprawdź

 1. mała grupa!
Skalne Miasto Adrspach
wycieczka górska

weekendowe

Czechy

Czechy Skalne Miasto Adrspach i okolice

 • -
sprawdź

 1. mała grupa!
kafel Kazbek.JPG

na szczyty

Gruzja

Kazbek i nie tylko

 • -
sprawdź

 1. mała grupa!
Mała Fatra
wycieczka górska

weekendowe

Słowacja

Wielki Krywań Małej Fatry 1709 m n.p.m.

sprawdź

 1. mała grupa!
 2. Hit sezonu
Madera

trekkingi

Portugalia

Madera – pływający ogród Atlantyku

 • -
sprawdź

 1. mała grupa!
Rumunia

trekkingi

Rumunia

Rumunia Marmarosze i Alpy Rodniańskie - trekking na lekko

 • -
sprawdź

 1. mała grupa!
Olimp

na szczyty

Grecja

Grecja Olimp Góra Bogów i ciepłe Morze Egejskie

 • -
sprawdź

 1. mała grupa!
Turcja Droga Licyjska

trekkingi

Turcja

Turcja – Droga Licyjska i turecki Olimp

 • -
sprawdź

 1. mała grupa!
 2. Super zabawa :)
Beskid Niski jesienią

rowerowe

Polska

Beskid Niski na rowerze - jesień 2021

 • -
sprawdź

 1. mała grupa!
Gruzja

objazdowe

Gruzja

Jesienna Gruzja – Perły Zakaukazia

 • -
sprawdź